INVESTIČNÝ ZÁMER

VÝKUP PARCIEL A SCELENIE POZEMKOV – VÝSTAVBA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY – PRÍPRAVA PARCIEL PRE INDIVIDUÁLNU VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV – VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV A POLYFUNČNÝCH OBJEKTOV – ZREALIZOVANIE RETAILOVEJ ZÓNY – ENERGETICKÝ MANAŽMENT – SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ – AREA PROJEKT – BRATISLAVA

Posledná veľká lokalita tak blízko centra s jedinečným svahovitým terénom pod lesom.

Kapacita projektu:

 • veľkosť AREA projektu viac  ako 35 ha,
 • kapacita obratu 290 mil. EUR, rozdelená do 7. etáp
 • schválený Územný plán mesta Bratislava.

Územie je určené na výstavbu:

 • individuálnych a radových rodinných domov,
 • malopodlažnej bytovej zástavby,
 • polyfunkčných viacpodlažných objektov,
 • občianskej vybavenosti.

Zabezpečenie investícií:

 • prostredníctvom projektovej firmy (SPV), ktorej činnosť a ciele sú pevne stanovené v spoločenskej zmluve, ušitej na mieru predpokladaným požiadavkám investorov,
 • právnymi dokumentami,  ktoré poskytujú investorom maximálnu garanciu istoty proti znehodnoteniu ich vkladov,
 • polyfunkčných viacpodlažných objektov,
 • vďaka plánovaniu investícii, ktoré sú nastavené tak, aby v ktoromkoľvek čase bola hodnota SPV vyššia ako úhrn všetkých prijatých investícií.

Všetky predpoklady tohto projektu sú potvrdené renomovanou analytickou spoločnosťou.

FORMY FINANCOVANIA

Korporátne dlhopisy a pôžičky

Názov Minimálny vklad Zhodnotenie Vyplatenie Zabezpečenie
KRD MINI 1 000,- EUR 5,5 % p.a. 18 mesiacov cenným papierom
KRD BASIC 10 000,- EUR 6,0 % p.a. 24 mesiacov cenným papierom
KRD STANDARD 50 000,- EUR 6,5 % p.a. 30 mesiacov cenným papierom
KRD PROGRESS 100 000,- EUR 7,0 % p.a. 36 mesiacov cenným papierom
KRD TRUST 500 000,- EUR 8,0 % p.a. 42 mesiacov cenným papierom a záložným právom
KRD GOLD 2 000 000,- EUR 8,5 % p.a. 46 mesiacov cenným papierom a záložným právom
KRD PLATINUM 4 000 000,- EUR 9,0 % p.a. 54 mesiacov cenným papierom a záložným právom

Podiely v spoločnosti

Názov Minimálny vklad Zhodnotenie Vyplatenie Zabezpečenie
KRD PARTNER 5 000 000,- EUR podielom na zisku od 60 mesiacov od založenia podielom spoločnosti

Podiely v spoločnosti

Názov Minimálny vklad Zhodnotenie Vyplatenie Zabezpečenie
KRD FINANCE Výstavba projektu 4,0% p.a. dohodou záložným právom v prvom rade